Tegen pesten

Plagen mag, maar pesten niet!
Wordt je gepest op school. Of op het internet?
Dan ben je hier aan het goede adres!
Je vindt hier heel veel tips, en informatie!

Feiten over pesten:
– Pesters hebben een vier keer zo grote kans, later crimineel gedrag te vertonen.
– Pesters vaak heel onzeker zijn, en dat ze daardoor gaan pesten
om los te komen van de onzekerheden. (Maar dat is nooit een goede
reden om jouw te pesten!)

– Slachtoffers hun hele leven mentaal last kunnen blijven houden van de pesterijen.
– Pesten, naast kindermishandeling en drugsmisbruik, één
van de belangrijkste redenen is voor zelfmoord bij kinderen.
– Er sterven ieder jaar in Nederland, ongeveer 5 kinderen jonger
dan 14 jaar door zelfmoord omdat ze worden gepest.
– In elke klas worden er 6 tot 8 kinderen weleens gepest.
– Op de lagere school wordt er twee keer zoveel gepest wordt, als op de middelbare.
– Pesten duurt vaak een heel schooljaar, of soms nog langer.
– Jongens pesten vaker, zowel jongens als meisjes.
– Meisjes pesten vooral meisjes en veel minder vaak Jongens.
– In 2012 gaf 9 procent van de leerlingen aan gepest te worden.
(Kijk hoe weinig er eigenlijk over durven te praten!)
– Ruim een kwart van de scholieren pest af en toe.
– Pesten komt van alle leeftijden. Het komt soms al voor onder de kleuters.
Maar zelfs onder de volwassen, zoals op de werkvloer.
– 16% van de kinderen in het basisonderwijs zegt te worden gepest.
Op de middelbare school geldt dit voor 7% van de jongeren.

Pest jij?
Vindt jij het grappig of stoer om af en toe een vervelende opmerking naar
je klasgenoot te roepen? Het lijkt onschuldig,
maar de gevolgen van pesten kunnen groot zijn!
Probeer daar eens bij stil te staan.
Gevolgen voor het slachtoffer:
– Bang om naar school te gaan.
– Eenzaamheid.
– Kans op depressie.
– Verergert bestaande problemen.
– Het wordt moeilijker om mensen te vertrouwen.
– Lichamelijke klachten als hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn en vermoeidheid.
Weet dat je gestraft kan worden! En je ouders ingelicht kunnen worden.
Je kunt grote problemen krijgen!

Plagen en pesten. Wat is het verschil eigenlijk?
Wanneer is het gewoon plagen, wanneer is het echt pesten?
Pedagoge Mieke van Stigt zegt dat bij pesten iemand met opzet wordt beschadigd of
buitengesloten. Het gebeurt structueel en steeds dezelfde persoon is de klos.
De pestkop wordt vaak gesteund door anderen
samen zijn ze machtiger dan het slachtoffer. Pesten kan op verschilende manieren:
Fysiek of verbaal, of door buiten te sluiten.
Plagen daarintegen gebeurt over en weer en er kan om worden gelachen.
Het is eerder een teken van genegenheid en acceptatie dat zegt ‘Jij hoort bij ons’.
Maar vergis je niet, want de scheidslijn tussen plagen en pesten is dun.
Plagerijtjes kunnen verkeerd worden opgevat.
Zeker als die persoon eerder of in andere situaties is gepest.
En ongemerkt of doelbewust kan er in plagerijtjes
een kwade bedoeling sluipen, waardoor het toch pesten wordt.

Hier zijn wat algemene tips voor als je gepest wordt:
– Zeg wat terug!
Af en toe een grote mond hebben tegen de pesters mag!
Laat hun maar ook eens wat voelen! Wees jij ook maar eens hard!
Hun vinden jou toch stom? Dan vindt jij hun ook maar stom!
Maar ga niet te veel schelden, want daar los je natuurlijk niks mee op.
– Grapjes:
Vindt je een grapje niet leuk van iemand?
Zeg dan gerust dat je het niet leuk vindt.
Goede personen zullen sorry zeggen.
Foute mensen en pesters zullen zeggen dat
je je niet zo aan moet stellen. Dat het een grapje was, wordt gauw gebruikt om
de situatie goed te praten, en om jouw te laten denken
dat je je aanstelt. Maar als een grapje beledigend is,
is het niet goed. Ookal was het een grapje.
Een grapje is waar iedereen om kan lachen.
Kon je er niet om lachen? Dan is het geen grapje.
Weet dat het niet aan jouw ligt.
– Neem het recht niet in eigen hand:
Ookal ben je superkwaad op de pester, het is niet slim om het recht in eigen hand te nemen.
Ga vooral niet met dingen gooien, zoals potloden om de pesters af te schrikken.
En pest ze ook niet terug zoals ze bij jou deden.
Dingen kunnen erger worden. En je kunt zelf ook in de problemen komen.
– Geweld en bedreigingen:
Als de pester je fysieke dingen gaan aandoen. Of dingen van je afgaan pakken.
Of misschien wel gaan dreigen, moet je meteen iemand inlichten.
Je kunt altijd steun vinden bij je vrienden en je ouders.
Gebeurt het op school? Dan is het een goed idee om te vragen
‘Waarom doen jullie dat?’. Dat is niet bijdehand maar gewoon logisch.
– Negeren:
Als er nare dingen naar je geroepen worden is doen
alsof je doof bent het beste. Neem een goede houding aan.
Loop rechtop, schouders naar achter, kin omhoog
zo kom je zelfverzekerd over. En ga gewoon door met waar je mee bezig was.
Je zult zien dat de pret van de pesters er gauw af is.
Ga niet huilen of wordt niet boos dat vinden pesters leuk.
– Praat erover!
Krop het niet. De meeste slachtoffers durven niet te vertellen dat ze eigenlijk gepest worden.
Durf jij het ook niet? Erover praten lucht echt meer op dan je denkt!
Het belangrijkste is dat je ouders weten dat je gepest wordt.
Zij kennen jou beter dan wie dan ook. Zorg er natuurlijk voor dat een leerkracht het ook weet.
Met meerdere sta je altijd sterker dan alleen!
– Blijf je zelf!
Laat je leven niet verknallen door die pesters.
Jij bent wie je bent, als ze dat niet kunnen accepteren, jammer dan!
Zij kunnen niet veranderen hoe je bent, dus blijf altijd je zelf!
– Zelfmoord:
Pesten is heel erg, en je weet zelf wel dat het niet mag.
Veel kinderen hebben zelfmoord gedachtes. Heb jij ook van zulke gedachtes?
Denk dat er eerst heel goed over na. Denk aan de leuke en positieve dingen.
Als je aan de negatieve dingen denkt van je leven, zoals de pesterijen wordt je zeker minder vrolijk.
– En onthoudt goed: iedereen heeft weleens een rotdag:
Je kunt natuurlijk altijd erover praten, met je ouders, je leerkracht of een ander vertrouwenspersoon.
Geef je zelf nooit de schuld! Het ligt nooit aan jouw.

Wat je kan terug zeggen:
Hier heb je wat voorbeelden van wat je zou kunnen terug zeggen.
Humor is een hele sterke aanpak! Laat merken dat je het pestgedrag niet pikt:
– Zeggen ze iets over je uiterlijk, of hoe je eruit ziet?
Zeg dan: ‘Ooit zelf eens in de spiegel gekeken’
of ’Speciaal voor jou aangetrokken’.
– Zeggen ze dat je jonger lijkt dan dat je eigenlijk bent?
Zeg dan: ‘Anders zat ik niet op deze school, duh’
– Val je klein uit in lengte en maken pesters er profeit van?
Zeg dan: ‘Klein maar fijn’.
– Sarcasme werkt altijd:
Zeggen ze ‘Ik haat je’.
Dan kan jij zeggen: ‘Ik hou ook van jou’
en dat meen je dan niet echt!
– Gebruik ook eens de zin:
‘Hoor wie ’t zegt!’. Het werkt altijd!
Wedden dat ze zich direct stil houden?
– Zeggen ze dat je doelloos bent, zielig of wat dan ook?
Dan kun jij gelijk zeggen: ‘Nee en jij trekt volle zalen’
en dat meen je dan niet echt, natuurlijk.
Of je kunt zeggen: ’Leuk/fijn/hard voor je’.
– Zeggen ze dat je moet stoppen met boos zijn?
Dan zeg jij: ‘Wie de bal kaatst kan ‘m terug verwachten‘.
– Maken ze weer een nare opmerking en wil je even niks zeggen, maar toch wat doen?
Probeer dan deze: Zucht eens diep terwijl je met je ogen rolt,
je glimlacht even, je haalt de schouders op, je draait je om en je loopt door.
Hierdoor zeg je eigenlijk ’Je doet maar’ of ’whatever’.

Hoe kan ik herkennen dat er iemand wordt gepest?
Dit zijn de signalen waar je op moet letten:

– De persoon heel vaak nachtmerries en andere lichamelijke klachten, zoals buikpijn.
– De persoon is prikkelbaar, snel boos en huilt vaak.
– De persoon haat school en wilt liever niet naar school.
– De persoon gaat liever om met jongere mensen
en bijna niet met leeftijdsgenoten.
– De persoon draagt opeens zijn favoriete kledingstuk niet meer.
– De persoon heeft regelmatig blauwe plekken of kapotte kleren of spullen.
– De persoon wordt nauwelijks erbij betrokken,
en wordt nooit uitgenodigd op feestjes of verjaardagen.
– De persoon heeft geen vrienden, en verzint daar allerlei smoesjes over.
– De persoon reageert extreem op kleine plagerijtjes.
– De persoon spreekt bijna nooit af met anderen, en anderen zeggen vaak afspraken af.

Dit is wat je vooral NIET moet doen of zeggen tegen een slachtoffer:
– Zeggen dat het slachtoffer niet mag huilen:
Je kunt je zelf ook wel inbeelden dat pesten niet leuk is, en je er kapot van verdriet van gaat.
Gehoord worden en serieus genomen worden is de eerste troost.
– Je moet je er niet zo van aantrekken, joh!
Adviezen zoals ‘Je moet gewoon voor jezelf opkomen!’
of ‘Je moet wat meer van je afbijten!’. Als het slachtoffer dat kon,
had hij dat allang gedaan hoor. Sommige mensen denken dat dit goed is
om een slachtoffer te versterken. Maar dit versterkt eigenlijk
alleen maar het gevoel van falen en eenzaamheid.
Begrip is daarbij juist nodig!
– Woorden doen geen pijn:
Woorden doen echt wel pijn, dat schelden pijn doet is
zelfs wetenschappelijk bewezen. Uit hersenscans dat
sociale uitsluiting dezelfde hersengebieden activeert als fysieke pijn.
– Pesten hoort erbij:
Sommige mensen gebruiken dit om pesten goed te praten.
Er is geen reden of excuus om pesten goed te praten.
Pesten is pesten, en heel erg! Het pesten wordt recht gepraat
door te doen alsof het aan het uiterlijk of gedrag van het slachtoffer ligt.
Het slachtoffer moet niet denken dat het zijn schuld is.
– Dat ze de pesters later dankbaar zult zijn:
Hij gaat door een rot periode. Dit is nu niet echt de goede troostende woorden.
Het slachtoffer zal nu juist denken dat je het opneemt voor de pesters.
Sommige mensen zullen uiteraard later wel dankbaar zijn
dat ze gepest zijn, want daardoor zijn ze harder en sterker geworden.
Maar sommige mensen zullen hun pesters nooit dankbaar zijn!

Dit is wat je vooral WEL moet doen of zeggen tegen een slachtoffer:
– Luister naar het slachtoffer:
Laat het slachtoffer praten. En vertellen hoe hij of zij zich voelt en wat er is gebeurt.
Stel het gerust en zeg dat hij best boos of verdrietig mag zijn.
Laat het weten dat wat er gebeurt en hem wordt aangedaan niet oké is.
Vertel hem dat niemand het recht heeft om te pesten.
Dat hij mag zijn wie hij is, en dat hij goed is zoals hij is.
– Breng samen de situatie in kaart:
Wie pest er, en op welke manier, waar en wanneer gebeurd het.
Heeft het gepeste persoon al eens gepraat met de leerkracht?
Hoe heeft die gereageerd? En bekijk samen:
Wat is pesten wat niet?
– Nietsdoen is geen optie:
Maak duidelijk dat niets doen geen optie is.
Misschien wilt het slachtoffer niet dat je het pesten aankaart
uit angst voor represailles van de pestkoppen. Maar het pesten moet hoe dan ook stoppen omdat het onrechtvaardig en schadelijk is.
Maar luister wel naar de zorgen van het slachtoffer.
Wat denkt hij dat er gaat gebeuren als je het pesten gaan aangeven op school?
Neem de zorgen dus serieus!
– Bespreek samen wat te doen:
Wat kan het slachtoffer zelf doen?
Wil hij er eerst met de leerkracht over praten?
Wat kunnen jullie samen doen? Soms zitten de oplossingen al in iets kleins.
In een andere plek bijvoorbeeld. Bedenk ook samen hoe hij/zij gaat reageren op de pesters.
Welke andere vrienden heeft hij dit hem kunnen helpen?
En welke andere volwassenen kunnen hiermee helpen?

Wat is Cyberpesten? En wat je eraan kunt doen:
Cyberpesten is een vorm van pesten maar dan op het internet plaatsvindt.
Het kan plaats vinden op Sociale Media, Skype, of in de e-mail.
Het kunnen kinderen zijn van je school. Of mensen die je totaal niet kent.
Beantwoord nooit haat-mails van pesters, en voeg ze ook nooit toe op een
community zoals, Facebook. Verwijder nooit de e-mails en de berichten
want dat kan nog eens een mooi bewijs zijn!

Maak op internet NOOIT een ontmoetingsafspraak met iemand die je niet kent!
Geef nooit je persoonlijke gegevens door, zoals je telefoonnummer!

Drie misverstanden over pesten:
Er ontstaan veel misverstanden als mensen aan het woord ‘Pesten’ denken.
Hier staan er drie voor je op een rijtje:
1) Pesten is iets wat erbij hoort:
Er wordt vaak gezegt door mensen dat pesten nu eenmaal
onvermijdelijk is in groepen. Maar of er wordt gepest ligt aan
de sfeer en de veiligheid. Als de sfeer goed is, wordt er niet
gepest of worden kleine pesterij metee gecorrigeerd door de anderen.
Echter als er spanning is en als er een volwassene ontbreekt
om de spanning in goede banen te leiden,
dan uit dit zich in pesten. Er wordt dan gezamelijke gezocht naar een ‘mikpunt’.
Het pesten wordt recht gepraat door te doen alsof
het aan het uiterlijk of gedrag van het slachtoffer ligt.
Maar wat die ook doet of zegt het pesten gaat niet over.
2) Pesten is iets waar je gewoon maar tegen moet kunnen:
Je hebt vast wel gehoord dat mensen zeggen ‘Pesten is goed voor je, het maakt je hard’.
Dat is eigenlijk niet waar, het slachtoffer wordt er niet sterker van.
Integendeel zelfs, als iemand langdurig wordt gepest
kan dat ernstige gevolgen hebben op zijn zelfbeeld
en zelfvertrouwen, nu en later.
3) Iemand die gepest wordt is gewoon niet genoeg weerbaar:
De oorzaak wordt al te gauw gezocht bij het gepeste iemand:
Hij is onzeker, en heeft geen sociale vaardigheden, wordt te snel boos, reageert overal op,
en huilt snel. Hiermee wordt het pesten al gauw verklaard en goed gepraat.
Maar oorzaak en gevolg worden vaak door elkaar gehaald op deze manier.
Een persoon dat wordt gepest, kan juist onzeker worden omdat het gepest wordt,
en een gepeste persoon reageert heftiger op kleine incidenten.


www.000webhost.com